Hirdetőtábla

Hirdetőtábla

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 7/2020. (III.25.) önkormányzati rendelete

Rendelet letöltése

Ferencvárosi „Deák” Közalapítvány

Ügyintézés e-mailben: deak.kozalapitvany09@gmail.com Alapító okirat2017 őszi pályázatok (benyújtási határidő: november 21.): Pályázat Ferencvárosban élő tehetséges, zenei tanulmányokat folytató fiatalok tanulmányát támogató ösztöndíj elnyerésére Pályázat Ferencvárosban élő, nappali tagozatos tanulók részére közép- és felsőfokú nyelvvizsgát megelőző képzések utólagos támogatására Pályázat Ferencvárosban élő, tehetséges, de anyagi okok miatt a tanulmányaik folytatásában hátrányos helyzetben lévő, jó tanulmányi eredménnyel rendelkező […]

Kerületi fenntartású oktatási intézményeinkben szervezett tanulmányi és sport versenyek eredményei

Kerületi angol általános iskolai verseny – „Halloween” A Molnár Ferenc Általános Iskola lelkes tanára, Vaskó Viktória szervezésében került sor  a kerület angolt tanuló általános iskolásai részvételével a „Halloween” versenyre. Az iskola könyvtára megtelt gyerekekkel, amit előzőleg nagyon ötletesen díszítettek fel a kollégák: töklámpások, mécsesek, és illatozó sütőtök várt bennünket. A gyerekek két kategóriában versenyeztek, a 4.-5. osztályosok és a […]

Nyertes pályázatok – 2013

Egyházak és egyházi szervezetek: Sorszám Pályázó neve 2013. évi pályázati program Támogatás összege 1. Budapest Középső-ferencvárosi Szent Vince Plébánia Szociális Misszió: karitatív oktatási és kulturális programok, családi, közösségi és gyermekprogramok 800.000 2. Ferencvárosi Főplébánia Hittanosok és nyugdíjasok programjainak támogatása, valamint egyházi énekek megtanítása a templomi közösségnek 900.000 3. Ferencvárosi Kolping Családi Egyesület Ferencvárosi Kolping Család […]

Budapest IX. ker. 38257/15, a 38257/16 és a 38257/17 hrsz ingatlanok címének megállapítása Végzés

Hivatalos végzés  

Felhívás a „Pro Facultate Ferencváros” díj kitüntetésre vonatkozó javaslattételre

Ön kit tart érdemesnek a díjra? Tegyen javaslatot! A ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (6) bekezdése alapján a „Pro Facultate Ferencváros” díj a Pedagógus Nap alkalmával kerül átadásra. A díj a kerület fiatalságának oktatása, nevelése terén – legalább 10 éven át – kimagasló teljesítményt nyújtó magánszemély részére adományozható. […]

Felhívás a „Ferencváros Schmidt Egon-díja” kitüntetésre vonatkozó javaslattételre

Ön kit tart érdemesnek a díjra? Tegyen javaslatot! A ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 10/A § (6) bekezdése alapján a „Ferencváros Schmidt Egon-díja” a Környezetvédelmi Világnap (június 05.) alkalmával kerül átadásra. A díj azon magánszemélyeknek, szervezetnek, közösségnek adományozható, aki/amely Ferencváros környezet- és természetvédelme érdekében munkásságával Ferencváros fejlődésért maradandót alkot. Tájékoztatom, […]

Közlemény pályázatok kihirdetésével kapcsolatban

Ferencváros Önkormányzata idén is pályázatot hirdet civil, kulturális tevekénységeket folytató, egyházi, valamint szabadidősport terén működő szervezetek támogatása témakörben. A pályázati felhívások megtekinthetők, a formanyomtatványok, kitöltendő nyilatkozatok letölthetők a www.ferencvaros.hu honlapról a „Pályázatok” címszó alatt.

Óvodai nyílt napok

Tisztelt Ferencvárosi Lakosok! A bölcsődei és óvodai beiratkozást megelőzően a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott intézmények a leendő gyermekeknek és szüleiknek nyílt napot tartanak, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak. A foglalkozások célja, hogy a szülők megismerkedjenek az intézményekben folyó nevelőmunkával, szokásokkal, személyesen találkozzanak a gyermekekkel foglalkozó szakemberekkel. A leendő óvodások együtt játszhatnak, sportolhatnak, tevékenykedhetnek az óvodába járó gyermekekkel. […]

Lakossági fórum: 2020. március 9-én, hétfőn

Meghívó Tisztelt Ferencvárosi Polgárok! Tisztelt Helyi Lakosok és Szervezetek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel a március 9-én (hétfőn) 16-19 óra között tartandó MÁV-Aszódi lakótelepi Lakossági Fórum egy másik, tágasabb helyszínen kerül megrendezésre. A Lakossági Fórum új helyszíne: 1097 Budapest, Gyáli út 22. Puskás Tivadar Távközlési Technikum magasföldszinti előadóterem Szeretettel várjuk az érdeklődőket! Baranyi Krisztina polgármester

Rendelet a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése alapján kérjük a ferencvárosi bérlők és a bérbeadók településen működő érdekképviseleti szervezetét, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020. (…) rendeletének alább […]

Közmeghallgatás 2020. február 27-én

Meghívó Tisztelt Ferencvárosi Polgárok! Tisztelt Helyi Lakosok és Szervezetek! Tájékoztatom Önöket, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február 27-én, csütörtökön 15 órakor közmeghllgatást tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Helyszín: Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal (Budapest IX. Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem) Budapest, 2020. februzár 19. Baranyi Krisztina polgármester Részletes meghívó (.pdf)

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésre kötelezett Adózók részére

I. Tisztelt Adózók!  Az alábbiakban tájékoztatjuk Adózóinkat az e-önkormányzat portálról. Az E-önkormányzat portál az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. Az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő települések – természetes személy és jogi személy – ügyfelei számára az E-önkormányzat portálon keresztül biztosítják ügyfeleik számára az elektronikus ügyintézéshez szükséges szolgáltatásokat. Az E-önkormányzat portál bárki számára […]

Önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvétel A Központi Statisztikai Hivatal közleménye

Hivatalos tájékoztató

Az Országos Főállatorvos 1/2020. számú határozata, melyben a Magyarország területén található valamennyi állattartóra vonatkozóan elrendelte a baromfik zártan tartását.

Határozat

Felhívás a „Ferencváros Közbiztonságáért Díj” kitüntetésre vonatkozó javaslattételre

Ön kit tart érdemesnek a díjra? Tegyen javaslatot! Tisztelt Ferencvárosi Polgárok! Tájékoztatom, hogy a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 9. § (6) bekezdése alapján a „Ferencváros Közbiztonságáért Díj” a Rendőrség Napja alkalmával – április 24. – kerül átadásra. A díj a kerület közbiztonsága, rendvédelme területén, a közbiztonság fenntartásában, annak javítása […]

Felhívás a „Ferencváros József Attila díja” kitüntetésre vonatkozó javaslattételre

Ön kit tart érdemesnek a díjra? Tegyen javaslatot! A ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) számú önkormányzati rendelet 8. § (6) bekezdése alapján a „Ferencváros József Attila Díja” a Költészet Napja, április 11-e alkalmával kerül átadásra. A díj a kultúra terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó magánszemély részére adományozható. Tájékoztatom, hogy a díj adományozására javaslatot tehet: […]

Tájékoztató Ferencvárosban székhellyel rendelkező, illetve Ferencvárosban működő gazdasági társaságok részére

Tájékoztató ferencvárosban székhellyel rendelkező, illetve Ferencvárosban működő gazdasági társaságok részére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 329/2019. (XI.14.) számú határozatának II/1. pontjával úgy döntött, hogy javaslatot tesz valamennyi, a településen székhellyel rendelkező, illetve a településen működő gazdasági társaság részére, ne éljen a 2018. évi CXVI. törvény adta azon lehetőségekkel, amelyek a munka törvénykönyvéről szóló 2012. […]

Ajánlatkérés

FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Kft. 2014-2019. közötti időszakra vonatkozó jogi, gazdasági és pénzügyi átvilágítása jogi, pénzügyi és számviteli (könyvelő, könyvvizsgáló) végzettségű szakemberek közreműködésével   Ajánlatkérés az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (a továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) III. fejezet 2.3. pontjában szereplő nyílt […]

Veszélyeshulladék-gyűjtési akció november 30-án

Felhívás A Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága díjmentes Veszélyeshulladék-gyűjtési akciót hirdet 2019. november 30-án, szombaton 9.00 -13.00 óra között. Helyszínek: – Napfény utcában (Lidl áruház előtt) – Bakáts téren (Polgármesteri Hivatal épülete előtt) – Lenhossék utca 24-28. sz. előtt (Vendel utca felőli részen) A háztartásban feleslegessé váló alábbi hulladékokat gyűjtjük: elem, akkumulátor elektronikai […]

Igazgatási szünet a Polgármesteri Hivatalban 2019. december 23. napján valamint 2019. december 30. napjától 2019. december 31. napjáig.

Ferencváros jegyzőjének tájékoztatója   Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. december 23. napján valamint 2019. december 30. napjától 2019. december 31. napjáig igazgatási szünetet rendelt el. Az igazgatási szünet alatt – a halaszthatatlan ügyek intézésére a zavartalan ügymenet biztosítása érdekében szervezett alábbi ügyeleti feladatellátáson túl – a Polgármesteri Hivatalban […]

Közmeghallgatás a Linde Gáz Magyarország Zrt. Illatos út 17. alatti telephelyére vonatkozó katasztrófavédelmi engedély megadásával kapcsolatos eljárás során

Hirdetmény Hirdetmény Biztonsági elemzés közzétételéről, Közmeghallgatás Tisztelt Ferencvárosi Lakosok! Tájékoztatom Önöket, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 22.§ (2) bekezdésének értelmében, a Linde Gáz Magyarország Zrt. (továbbiakban: Üzemeltető) Székhely: 9653 Répcelak Carl von Linde út 1. a 1097 Budapest, Illatos út 17. […]

Top Skip to content