Gazdálkodási adatok

Általános közzétételi lista

 

Az önkormányzat nyertes pályázatai.

 

III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről.

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II.20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről.

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Polgármesteri hivatal 2019. évi bérek és juttatások osszessége

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezet-tjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Költségvetitési támogatások listája

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
Üvegzseb

 

 

 

 

 

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Adott közérdekű adat nem áll rendelkezésre
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottjai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések Adott közérdekű adat nem áll rendelkezésre
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért

(T ÁMOP -3.1.3-10/1-2010-0002) 2011.03.25 

A Varázskert megépítése; 40 férőhelyes új bölcsődei tagintézmény létrehozása Bp. IX. kerületében

(KMOP 4.5.2-09-2009-0022) 2013.04.10 

„Manó-lak Bölcsőde felújítása, kapacitásbővítése” 

(KMOP-4.5.2-2012-0033) 2010.08.26 

Ferencvárosi Művelődési Központ épületének energetikai korszerűsítése 

(KEOP-5.7.0/15-2015-0018) 2015.09.10

Ferencvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése

(KEOP-5.7.0/15-2015-0017) 2015.10.06

Önkormányzati Épületek Épületenergetikai Fejlesztése Ferencvárosban (Epres Óvoda, FESZ)

(KEHOP-5.2.9-16-2017-00150) 2018.01.09

Otthon, város, Ferencváros – közös klímastratégia tervezés 

(KEHOP-1.2.1-18-2018-00006) 2019.10.01

Wi4EU támogatás

(INEA/CEF/WiFi4EU/3-2019/015135-01917) 2019.11.26

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

FEVIX Zrt. lebonyolításában indított és befejezett közbeszerzési eljárások (2020.01.01.- )

Az éves közbeszerzési tervek innen letölthetőek!

 

 

 

Top