Felhívás a „Pro Sanitate Ferencváros” díj kitüntetésre vonatkozó javaslattételre

Tisztelt Ferencvárosi Polgárok!

Tájékoztatom, hogy a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése alapján a „Pro Sanitate Ferencváros” díj a Semmelweis Nap (július 1.) alkalmával kerül átadásra.

A díj magánszemély részére a kerület egészségügyi ellátása érdekében – legalább 10 éven át – kifejtett kiemelkedő szakmai vagy közszolgálati tevékenységért adományozható.

Tájékoztatom, hogy a díj adományozására javaslatot tehet:

a) a polgármester

b) a kerületi önkormányzati intézmények vezetői,

c) a kerületi önkormányzati intézmények szakmai, érdekképviseleti szervezetei,

d) legalább 100 ferencvárosi polgár

e) önkormányzati képviselői frakció

A javaslatokat a rendelet valamint jelen levelem mellékletét képező nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani 2023. május 3-án 1600 óráig a Jogi és Pályázati Iroda (Budapest, Bakáts tér 14. II. em. 41.) részére.

Kérem, hogy amennyiben az elismerésre javaslatot tesznek, úgy a nyomtatványt pontosan, minden adatot (különös tekintettel a kitüntetésre jelölt – elhunyt személy esetén hozzátartozója – elérhetőségére, illetve tevékenységének bemutatására) kitöltve juttassák el részünkre.

Budapest, 2023. április 3.

                         Tisztelettel:

Baranyi Krisztina

polgármester

Javaslattételi nyomtatvány

Top