HIRDETMÉNY Közmeghallgatás tartásáról Biztonsági elemzés közzétételéről (a CF Pharma Kft.) katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás részeként

HIRDETMÉNY

Közmeghallgatás tartásáról

Biztonsági elemzés közzétételéről

Tisztelt Ferencvárosi Lakosok!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Budapest Főváros IX. kerület

Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) vonatkozó rendelkezései alapján, a CF Pharma Kft. (Székhelye: 1097 Budapest, Kén utca 5. ; a továbbiakban: Üzemeltető) székhelyével azonos című telephelye mint alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemnek minősülő telephelyre vonatkozó katasztrófavédelmi engedély megadásával kapcsolatos eljárás során közmeghallgatás tartására kerül sor.

A lakosság számára észrevétel-véleménynyilvánítás érdekében

biztonsági elemzés elérhető

 

A közmeghallgatás helye:   Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

 Polgármesteri Hivatal Ülésterem

               1092 Budapest, Bakáts tér 14. II. emelet

 

Közmeghallgatás ideje:       2022. november 24. 17.00 óra

 

A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben folyó tevékenységek rövid leírása a biztonsági elemzés védendő adatokat nem tartalmazó változata 2.1 pontjában foglaltak szerint:

,,A CF Pharma Kft. üzemében gyógyszer hatóanyagok es gyógyszer intermedierek gyártása folyik. Az üzemben a kémia reakciók ipari méretben történő végrehajtásához szükséges technológiai eszközök. a hidegenergia előállításához szükséges hűtőrendszer, valamint termék, alapanyag es hulladéktároló helyek, eszközök találhatók. A CF Pharma formulázott gyógyszer termék gyártását nem végzi, az előállított hatóanyagok más gyógyszergyártó vállalatok részére értékesítésre kerülnek.”

 

A biztonsági elemzés megtekinthető elektronikus formában a kerület honlapján (www.ferencvaros.hu), illetve 2022. 11. 02-tól 2022. 11. 23.- ig személyesen a Polgármesteri Hivatal Közszolgáltatási Iroda Ügyfélszolgálati és Igazgatási Csoport ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében. (1092 Budapest, Bakáts tér 14. fsz.)

 

Abban az esetben, ha a biztonsági elemzéssel kapcsolatban észrevételük van, azt írásban a fent megjelölt ügyfélszolgálati irodán, vagy postai úton, illetve elektronikus aláírással ellátott Ferencváros címzetes főjegyzőjének címzett, 2022. 11. 24.-én 16.00-ig érkezett levélben tehetik meg.

Az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje 70 nap a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 26.§ (1a) bekezdése értelmében.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú iparbiztonsági hatóság a benyújtott dokumentáció, illetve az esetleges hiánypótlás során tett kiegészítések és a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján határozatban feltételes vagy feltétel nélküli engedélyt ad Üzemeltetőnek a veszélyes tevékenység végzése vonatkozásában, vagy a benyújtott katasztrófavédelmi engedély iránti kérelmét elutasítja, amennyiben a jogszabályban foglalt kritériumok nem teljesülnek.

 

A Rendelet 10. melléklet 6. e) pontja értelmében a hatóság elérhetősége, kapcsolattartási adatai:

kapcsolattartó-ügyintéző:      Veres Zoltán tű. hadnagy

elérhetősége:Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

                    Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály

Cím:          1081 Budapest, Dologház u. 1.

telefon:     06-1/459-2460  06-1- 459-2300/92513

E-mail:      Zoltan.Veres@katved.gov.hu

 

Budapest, 2022. november 2.

Baranyi Krisztina

polgármester

CF_Pharma Kft.biztonsagi_elemzes_2022_11

 

Top