281/2020. (VI.3.) számú önkormányzati határozat S.I.Gy. személyi térítési díjának elengedéséről
Top