HIRDETMÉNY – Biztonsági jelentés közzétételéről (Vinyl Vegyipari Kft.)

HIRDETMÉNY

Biztonsági jelentés közzétételéről

Tisztelt Ferencvárosi Lakosok!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Budapest Főváros IX. kerület

Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) vonatkozó rendelkezései alapján, a

Vinyl Vegyipari Kft.  Székhelye: 1097 Budapest, Illatos út 19-23. (továbbiakban: Üzemeltető) székhelyével azonos című telephelye mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemnek minősülő telephelyre vonatkozó katasztrófavédelmi engedély megadásával kapcsolatos eljárás során a lakosság számára észrevétel- véleménynyilvánítás érdekében biztonsági jelentés elérhető

A veszélyes tevékenység rövid leírása  a – védendő adatokat nem tartalmazó – biztonsági jelentés pontjaiban foglaltak szerint:

„Üzemeltető a tárgyi telephelyén cseppfolyós klór importjával, vasúti kocsiból történő lefejtésével, tárolásával, kiszerelésével, forgalmazásával, elpárologtatásával (üzemi felhasználáshoz), továbbá perjódsav, perjodátok, paraperjodát, illetve metil-jodid előállításával, valamint vegyi anyag raktározással kapcsolatos tevékenységet folytat. A biztonsági jelentés felülvizsgálatát és módosítását a tárgyi telephely egyes létesítményeiben jelen lévő veszélyes anyagok tárolási helyszínét érintő változásokra tekintettel a biztonsági jelentésben bemutatott súlyos baleseti veszélyeztetés felülvizsgálatának szükségessége, valamint jogszabályi változások indokolták.”

A biztonsági jelentés megtekinthető elektronikus formában a kerület honlapján ezen a linken, illetve 2021. szeptember 14.-ig személyesen a Polgármesteri Hivatal Közszolgáltatási Iroda Ügyfélszolgálati és Igazgatási Csoport ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében. (1092 Budapest, Bakáts tér 14. fsz.)

Abban az esetben, ha a biztonsági jelentéssel kapcsolatban észrevételük van, azt írásban a fent megjelölt ügyfélszolgálati irodán, vagy postai úton, Ferencváros címzetes főjegyzőjének címzett, 2021. szeptember 15.-ig érkezett levélben tehetik meg.

Az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje 70 nap a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 26.§ (1a) bekezdése értelmében.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú iparbiztonsági hatóság a benyújtott dokumentáció, illetve az esetleges hiánypótlás során tett kiegészítések és a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján határozatban feltételes vagy feltétel nélküli engedélyt ad Üzemeltetőnek a veszélyes tevékenység végzése vonatkozásában, vagy a benyújtott katasztrófavédelmi engedély iránti kérelmét elutasítja, amennyiben a jogszabályban foglalt kritériumok nem teljesülnek.

A Rendelet 10. melléklet 6. e) pontja értelmében a hatóság elérhetősége, kapcsolattartási adatai:

kapcsolattartó:            Németh Melinda tű. őrnagy

ügyintéző

elérhetősége:              Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály

1081 Budapest, Dologház u. 1.

telefon:                       06-1/459-2300/92511

melinda.nemeth@katved.gov.hu

 

 

Baranyi Krisztina

polgármester

Budapest, 2021. augusztus 24.

Top