Rendelettervezet: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (…) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Top