Rendelet a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése alapján kérjük a ferencvárosi bérlők és a bérbeadók településen működő érdekképviseleti szervezetét, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020. (…) rendeletének alább közzétett tervezetével kapcsolatos esetleges véleményüket legkésőbb 2020. március 13. napjáig az Önkormányzattal közölni szíveskedjenek.

  • Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (…) rendelete a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról (.pdf)
Top