Felhívás a „Ferencváros József Attila díja” kitüntetésre vonatkozó javaslattételre

Ön kit tart érdemesnek a díjra? Tegyen javaslatot!

A ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) számú önkormányzati rendelet 8. § (6) bekezdése alapján a „Ferencváros József Attila Díja” a Költészet Napja, április 11-e alkalmával kerül átadásra.

A díj a kultúra terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó magánszemély részére adományozható.

Tájékoztatom, hogy a díj adományozására javaslatot tehet:

  1. legalább 5 helyi önkormányzati képviselő,
  2. önkormányzati képviselői frakció,
  3. legalább 100 ferencvárosi polgár,
  4. a polgármester.

A javaslatokat az Önkormányzat honlapjáról letölthető, vagy a Hivatal Ügyfélszolgálatán átvehető nyomtatvány kitöltésével és a 100 ferencvárosi polgár nevét, lakcímét, személyi igazolvány számát és aláírását tartalmazó aláírás ívek csatolásával kell benyújtani 2020. február 11-én 16 óráig a Jogi és Pályázati iroda ( Budapest, Bakáts t. 14. II. em. 41.) részére.

Kérem, hogy amennyiben az elismerésre javaslatot tesznek, úgy a nyomtatványt pontosan, minden adatot (különös tekintettel a kitüntetésre jelölt – elhunyt személy esetén hozzátartozója – elérhetőségére, illetve tevékenységének a bemutatására) kitöltve adjanak el.

Budapest, 2020. január 8.

Tisztelettel
Baranyi Krisztina
polgármester

  • Hivatalos tájékoztató
  • Javaslattételi formanyomtatvány
Top