258/2020. (VI.3.) számú önkormányzati határozat G.T. F. személyi térítési díjának elengedéséről
Top