Rendelettervezet: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (…) számú önkormányzati rendelete az életjáradéki szolgáltatásról
Top