Felhívás a „Ferencváros Sportjáért ” díj kitüntetésre vonatkozó javaslattételre

Tisztelt Ferencvárosi Polgárok!

 

 

Tájékoztatom, hogy a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012.  (VII. 16.) önkormányzati rendelet 10. § (6) bekezdése alapján a „Ferencváros Sportjáért ” díj a Magyar Sport Napja (május 6.) alkalmával kerül átadásra.

 

A díj azon személy vagy csapat, a csapatot működtető, fenntartó szervezet, nonprofit társaság részére adományozható, aki kiemelkedő teljesítményt ért el a sportban, és eredményével hozzájárult Ferencváros hírnevének öregbítéséhez, továbbá munkájával, kiemelkedő tevékenységével segítette a kerület sportéletének fejlődését.

 

Tájékoztatom, hogy a díj adományozására javaslatot tehet:

a) ferencvárosi sportegyesületek vezetői

b) a polgármester

c) legalább 100 ferencvárosi polgár

d) önkormányzati képviselői frakció.

 

A javaslatokat a jelen levelem mellékletét képező nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani 2023. március 7-én 1600 óráig a Jogi és Pályázati Iroda (Budapest, Bakáts tér 14. II/41) részére.

 

Kérem, hogy a nyomtatványt – amennyiben erre lehetőségük van – pontosan, minden adatot (különös tekintettel a kitüntetésre jelölt – elhunyt személy esetén hozzátartozója – elérhetőségére, illetve tevékenységének a bemutatására) kitöltve juttassák el részünkre.

 

Budapest, 2023. február 6.

 

Tisztelettel

 

Baranyi Krisztina

polgármester

Javaslattételi nyomtatvány

Top