MEGHÍVÓ a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának 2020. szeptember 9-én (szerda) 15.00 órakor tartandó rendes ülésére

MEGHÍVÓ

a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának

2020. szeptember 9-én (szerda) 15.00 órakor tartandó rendes ülésére

                                                                         

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. tanácsterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslatok:

 

1./ A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói munkakör ellátására vonatkozó pályázatok elbírálása, Alapító okirat módosítása

155/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Zárt előterjesztés

 

2./ Alapítói döntések a FESZOFE Nonprofit Kft-vel kapcsolatban

a.) 2019. évi beszámoló

b.) 2020. évi üzleti terv

c.) FB ügyrend módosítása

156/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

156_20 156_20_M01

 

3./ Javaslat az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának jóváhagyására

160/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

160_20_M01 160_20_M02 160_20

 

4./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (II. forduló)

130/2/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

130_2_20

 

5./ A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) számú rendeletének módosítása a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felszólítása alapján

161/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

161_20

 

6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építmény és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)

133/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

133_20

 

7./ Javaslat a TÉR_KÖZ pályázat Támogatási szerződés 1. sz. mellékletének (költségvetés) módosítása

162/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

162_20

 

8./ Média cég alapítása

141/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Zárt előterjesztés

 

9./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetését érintő egyes döntések meghozatala

132/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

132_20

 

10./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése {zárt ülés}

Sz-176/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Zárt előterjesztés

 

11./ Lakások bérbeadása a Lakásrendelet 4. § (6) bekezdése alapján {zárt ülés}

Sz-177/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Zárt előterjesztés

 

12./ Bp. X., Cserkesz u. 15. szám alatti társasházban lévő közös tulajdonú helyiség elidegenítése

Sz-178/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Sz_178_20

 

13./ Bp. IX., Lónyay u. 23. szám alatti társasházban lévő közös tulajdonú tetőtér elidegenítése {zárt ülés}

Sz-179/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Zárt előterjesztés

 

14./ A Budapest IX. kerület, Vágóhíd u. 6. (38013/2 hrsz.) szám alatti ingatlan elidegenítési ügye

Sz- 202/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Sz_202_20 Sz_202_20_M1

 

15./ Budapest IX. kerület Üllői út 11-13. földszint 5. (hrsz: 36814/0/A/18) szám alatti lakásra vonatkozó elővásárlási jog

Sz-180/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Sz_180_20_M01 Sz_180_20_M02 Sz_180_20

 

16./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata

Sz-181/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Sz_181_20_M04 Sz_181_20_M05 Sz_181_20_M06 Sz_181_20_M07 Sz_181_20_M08 Sz_181_20_M09 Sz_181_20_M10 Sz_181_20 Sz_181_20_M01 Sz_181_20_M02 Sz_181_20_M03

 

17./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4.§ (6) bekezdésének c) pontja alapján {zárt ülés}

Sz-182/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Zárt előterjesztés

 

18./ A Gazdasági Bizottság GB 144/2015. (VI.17.) számú határozatának visszavonása {zárt ülés}

Sz-201/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Zárt előterjesztés

 

19./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye {zárt ülés}

Sz-183/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Zárt előterjesztés

 

Budapest, 2020. szeptember 3.

 

Takács Krisztián s.k.

elnök

Top