Hirdetmény

Hirdetmény Biztonsági elemzés közzétételéről, Közmeghallgatás

Tisztelt Ferencvárosi Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 22.§ (2) bekezdésének értelmében, a Linde Gáz Magyarország Zrt. (továbbiakban: Üzemeltető) Székhely: 9653 Répcelak Carl von Linde út 1. a 1097 Budapest, Illatos út 17. alatti telephelyére (továbbiakban: telephely) – alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemnek minősülő telephelyre – vonatkozó katasztrófavédelmi engedély megadásával kapcsolatos eljárás során

2019.december 18-án 17 óra kezdettel közmeghallgatást tart.

Helyszín: Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal
(Budapest IX. Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem)

A veszélyes tevékenység rövid leírása:
„Üzemeltető fenti telephelyén a fő tevékenység ipari és kevert gázok kiszerelése és forgalmazása. A biztonsági elemzés felülvizsgálatát és módosítását indokolja, hogy Üzemeltető a telephelyen folytatott veszélyes tevékenységet hűtőközeg töltési technológiával kívánja bővíteni, amelyben veszélyes anyagnak minősülő hűtőgázok érintettek; továbbá, a veszélyes anyagok telephelyen belüli tárolási helyszínei tekintetében változások történtek. A fentiekre tekintettel indokolttá vált a biztonsági elemzésben bemutatott kockázatelemzés felülvizsgálata.”

A Rendelet 8. § (1) bekezdésének megfelelően elkészült a veszélyes üzemre vonatkozó biztonsági elemzés, amelyben az üzemeltető a Rendelet 8. § (2) bekezdésének értelmében bemutatja a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset megelőzésével és annak hatásai elleni védekezéssel kapcsolatban kialakított fő célkitűzéseit, valamint azt az üzemi szervezeti és eszközrendszert, amely biztosítja az egészség és a környezet magas fokú védelmét.

A biztonsági elemzés megtekinthető elektronikus formában a kerület honlapján, illetve 2019. december 11-ig személyesen a Polgármesteri Hivatal Közszolgáltatási Iroda Ügyfélszolgálati és Igazgatási Csoport ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében. (1092 Budapest, Bakáts tér 14. fsz.)

Abban az esetben, ha a biztonsági elemzéssel kapcsolatban észrevételük van, azt írásban a fent megjelölt ügyfélszolgálati irodán, vagy postai úton, Ferencváros Jegyzőjének címzett, 2019. december 12-ig érkezett levélben tehetik meg.

Az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje 70 nap a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 26.§ (1a) bekezdése értelmében, mely jelen eljárásban: 2020. január 13.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú iparbiztonsági hatóság a benyújtott dokumentáció, illetve az esetleges hiánypótlás során tett kiegészítések és a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján határozatban feltételes vagy feltétel nélküli engedélyt ad Üzemeltetőnek a veszélyes tevékenység végzése vonatkozásában, vagy a benyújtott katasztrófavédelmi engedély iránti kérelmét elutasítja, amennyiben a jogszabályban foglalt kritériumok nem teljesülnek.
A Rendelet 10. melléklet 6. e) pontja értelmében a hatóság elérhetősége, kapcsolattartási adatai:

kapcsolattartó: Németh Melinda tű. örgy.
ügyintéző
elérhetősége: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály
1081 Budapest, Dologház u. 1.
telefon: 06-1/459-2300/92511
06-1/459-2460

Budapest, 2019. november 20.

Baranyi Krisztina
Polgármester