Közmeghallgatás a Linde Gáz Magyarország Zrt. Illatos út 17. alatti telephelyére vonatkozó katasztrófavédelmi engedély megadásával kapcsolatos eljárás során

Hirdetmény

Hirdetmény Biztonsági elemzés közzétételéről, Közmeghallgatás

Tisztelt Ferencvárosi Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 22.§ (2) bekezdésének értelmében, a Linde Gáz Magyarország Zrt. (továbbiakban: Üzemeltető) Székhely: 9653 Répcelak Carl von Linde út 1. a 1097 Budapest, Illatos út 17. alatti telephelyére (továbbiakban: telephely) – alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemnek minősülő telephelyre – vonatkozó katasztrófavédelmi engedély megadásával kapcsolatos eljárás során

2019.december 18-án 17 óra kezdettel közmeghallgatást tart.

Helyszín: Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal
(Budapest IX. Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem)

A veszélyes tevékenység rövid leírása:
„Üzemeltető fenti telephelyén a fő tevékenység ipari és kevert gázok kiszerelése és forgalmazása. A biztonsági elemzés felülvizsgálatát és módosítását indokolja, hogy Üzemeltető a telephelyen folytatott veszélyes tevékenységet hűtőközeg töltési technológiával kívánja bővíteni, amelyben veszélyes anyagnak minősülő hűtőgázok érintettek; továbbá, a veszélyes anyagok telephelyen belüli tárolási helyszínei tekintetében változások történtek. A fentiekre tekintettel indokolttá vált a biztonsági elemzésben bemutatott kockázatelemzés felülvizsgálata.”

A Rendelet 8. § (1) bekezdésének megfelelően elkészült a veszélyes üzemre vonatkozó biztonsági elemzés, amelyben az üzemeltető a Rendelet 8. § (2) bekezdésének értelmében bemutatja a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset megelőzésével és annak hatásai elleni védekezéssel kapcsolatban kialakított fő célkitűzéseit, valamint azt az üzemi szervezeti és eszközrendszert, amely biztosítja az egészség és a környezet magas fokú védelmét.

A biztonsági elemzés megtekinthető elektronikus formában a kerület honlapján, illetve 2019. december 11-ig személyesen a Polgármesteri Hivatal Közszolgáltatási Iroda Ügyfélszolgálati és Igazgatási Csoport ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében. (1092 Budapest, Bakáts tér 14. fsz.)

Abban az esetben, ha a biztonsági elemzéssel kapcsolatban észrevételük van, azt írásban a fent megjelölt ügyfélszolgálati irodán, vagy postai úton, Ferencváros Jegyzőjének címzett, 2019. december 12-ig érkezett levélben tehetik meg.

Az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje 70 nap a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 26.§ (1a) bekezdése értelmében, mely jelen eljárásban: 2020. január 13.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú iparbiztonsági hatóság a benyújtott dokumentáció, illetve az esetleges hiánypótlás során tett kiegészítések és a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján határozatban feltételes vagy feltétel nélküli engedélyt ad Üzemeltetőnek a veszélyes tevékenység végzése vonatkozásában, vagy a benyújtott katasztrófavédelmi engedély iránti kérelmét elutasítja, amennyiben a jogszabályban foglalt kritériumok nem teljesülnek.
A Rendelet 10. melléklet 6. e) pontja értelmében a hatóság elérhetősége, kapcsolattartási adatai:

kapcsolattartó: Németh Melinda tű. örgy.
ügyintéző
elérhetősége: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály
1081 Budapest, Dologház u. 1.
telefon: 06-1/459-2300/92511
06-1/459-2460

Budapest, 2019. november 20.

Baranyi Krisztina
Polgármester

Top