Felhívás a „Ferencváros Díszpolgára” díj kitüntetésre vonatkozó javaslattételre

Tisztelt Ferencvárosi Polgárok!

 

Tájékoztatom, hogy a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 2. § (7) bekezdése alapján a „Ferencváros Díszpolgára” cím minden év december 4-én, a kerület alapításának napja alkalmából tartandó díszünnepség keretében kerül átadásra.

A „Ferencváros Díszpolgára” cím azon személynek adományozható, aki Ferencváros fejlődéséért a közélet, a gazdaság, a tudomány, a művészet, az oktatás, az egészségügy vagy a sport területén maradandót alkotott, illetve kimagasló eredményt ért el, gazdag életművével a város, az ország, a világ, egyetemes érdekeit tiszteletre méltóan szolgálta.

Tájékoztatom, hogy a díj adományozására javaslatot tehet:

  1. legalább 5 helyi önkormányzati képviselő,
  2. önkormányzati képviselői frakció,
  3. legalább 100 ferencvárosi polgár,
  4. a polgármester
  5. a kerületben működő – jogszerűen bejegyzett – társadalmi, egyházi szervezet, egyesület

 

A javaslatokat az önkormányzati rendelet, valamint a jelen levelem mellékletét képező nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani 2022. október 5. napján 1600 óráig kell benyújtani a Jogi és Pályázati Iroda (Budapest, Bakáts tér 14. II. em. 41.) részére.

 

Kérem, hogy amennyiben az elismerésre javaslatot tesznek, úgy a nyomtatványt pontosan, minden adatot (különös tekintettel a kitüntetésre jelölt – elhunyt személy esetén hozzátartozója – elérhetőségre, illetve tevékenységének bemutatására) kitöltve juttassák el részünkre.

 

Budapest, 2022. augusztus 30.

 

Tisztelettel

 

 

Baranyi Krisztina

polgármester

Melléklet

Top