264/2020. (VI.3.) számú önkormányzati határozat D.S. személyi térítési díjának elengedéséről
Top