Tervezet – Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-estületének …/2020. (…) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2015. (IV. 28.) rendeletének módosításáról
Top