262/2020. (VI.3.) számú önkormányzati határozat C.M.I. személyi térítési díjának elengedéséről
Top