Szervezeti adatok

Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
 • Név: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
  Hely: Budapest IX. kerület
  Lakosság (2011): 55 844
  Cím: 1092 Bakáts tér 14.
  Telefon: 215-1077, 217-0852
  Honlap: www.ferencvaros.hu
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezetők nevei, elérhetőségeik (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
6. Közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
 • Megegyezik a 9.pontban felsoroltakkal
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 

8.
 • A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai
 • Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának”deák” Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítványa
  székhely: 1092 Budapest, Bakáts t. 14.,

Telefonszám: +36-1-215-1077/262

képviselője: Baranyi Krisztina polgármester

A kuratórium elnöke Klujber Róbertné
A kuratórium alelnöke:Beleznay Tamás
A kuratórium tagjai: Bázsa-Mosó László, Bíró Attila, Kerényi Mária, Kun Péter, Leskó Emese, Vas Mária, Végh Csilla
Alapító Okirat Deák Közalapítvány

Alapító jogszabály Deák Közalapítvány

 • Ferencvárosi Közbiztonsági Alapítvány
  székhely: 1092 Budapest, Bakáts t. 14.,

Postacím: 1450 Budapest Pf. 237

Telefonszám: +36-309-405927

e-mail cím: markovicsjozsef66@t-online.hu

képviselője: Markovics József

A kuratórium tagjai: Markovics József, Balla Áron, Gávay Zoltán, Kandolka László, Zombory Miklós, Kulpinszky Eleonóra, Gyurákovics Andrea

Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány Alapító Okirat

FKKA – Civil szervezetek névjegyzéke _ Magyarország Bíróságai

 

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
 • 9 (ingyenes terjesztésű havilap)
  kiadó: Ferencvárosi Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
  cím: 1096. Haller utca 27
  főszerkesztő: Vágvölgyi B. András
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
 • Budapest Fővárosi Kormányhivatala
  1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7.
  1364 Budapest, Pf.: 234.
  www.kormanyhivatal.hu
  budapest@bfkh.gov.hu
  Telefon: 06-1-328-5862
  Vezető: dr. Sára Botond kormánymegbízott
Top