Felhívás a „Ferencváros Schmindt Egon-díja’ kitüntetésre vonatkozó javaslattételre

Tisztelt Ferencvárosi Polgárok!

Tájékoztatom, hogy a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 10/A § (6) bekezdése alapján a
„Ferencváros Schmidt Egon-díja” a Környezetvédelmi Világnap (június 05.) alkalmával kerül átadásra.

A díj azon magánszemélyeknek, szervezetnek, közösségnek adományozható, aki/amely Ferencváros környezet- és természetvédelme érdekében munkásságával Ferencváros fejlődésért maradandót alkot.

Tájékoztatom, hogy a díj adományozására javaslatot tehet:

a) a környezet- és természetvédelem területén tevékenységet folytató ferencvárosi civil szervezetek vezetői

b) polgármester

c) legalább 100 ferencvárosi polgár

d) önkormányzati képviselői frakció

A javaslatokat a rendelet, valamint jelen levelem mellékletét képező nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani 2022. április 6-án 1600 óráig a Jogi és Pályázati Iroda (Budapest, Bakáts tér 14. II/41) részére.

Kérem, hogy a nyomtatványt – amennyiben erre lehetőségük van – pontosan, minden adatot (különös tekintettel a kitüntetésre jelölt – elhunyt személy esetén hozzátartozója – elérhetőségére, illetve tevékenységének a bemutatására) kitöltve juttassák el részünkre.

Budapest, 2022. március 7.

                                                                                  Tisztelettel

 

                                                                                                                      Baranyi Krisztina

                                                                                                                          polgármester

 

Javaslattételi nyomtatvány

Top