260/2020. (VI.3.) számú önkormányzati határozat S.L. személyi térítési díjának elengedéséről
Top