Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2024. (…) önkormányzati rendelete a Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatásról szóló 27/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Top