270/2020. (VI.3.) számú önkormányzati határozat J.B. személyi térítési díjának elengedéséről
Top