285/2020. (VI.3.) számú önkormányzati határozat Sz. L. személyi térítési díjának elengedéséről
Top