Tájékoztató Ferencvárosban székhellyel rendelkező, illetve Ferencvárosban működő gazdasági társaságok részére

Tájékoztató ferencvárosban székhellyel rendelkező, illetve Ferencvárosban működő gazdasági társaságok részére

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 329/2019. (XI.14.) számú határozatának II/1. pontjával úgy döntött, hogy javaslatot tesz valamennyi, a településen székhellyel rendelkező, illetve a településen működő gazdasági társaság részére, ne éljen a 2018. évi CXVI. törvény adta azon lehetőségekkel, amelyek a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításával emelik az évi túlóraszámot és a munkaidőkeretet, azaz a naptári évenként 250 óra, kollektív szerződés esetén 300 óra rendkívüli munkaidőt ne lépjék túl, valamint 12 hónapnál hosszabb munkaidőkeretet ne alkalmazzanak.

dr. Dombóvári Csaba
jegyző

Top