Felhívás a „Ferencváros Díszpolgára” díj kitüntetésre vonatkozó javaslattételre

Tisztelt Ferencvárosi Polgárok!

 

Tájékoztatom, hogy a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 2. § (7) bekezdése alapján a „Ferencváros Díszpolgára” cím minden év december 4-én, a kerület alapításának napja alkalmából tartandó díszünnepség keretében kerül átadásra.

 

A „Ferencváros Díszpolgára” cím azon személynek adományozható, aki Ferencváros fejlődéséért a közélet, a gazdaság, a tudomány, a művészet, az oktatás, az egészségügy vagy a sport területén maradandót alkotott, illetve kimagasló eredményt ért el, gazdag életművével a város, az ország, a világ, egyetemes érdekeit tiszteletre méltóan szolgálta.

 

Tájékoztatom, hogy a díj adományozására javaslatot tehet:

a) legalább 5 helyi önkormányzati képviselő,

b) önkormányzati képviselői frakció,

c) legalább 100 ferencvárosi polgár,

d) a polgármester

e) a kerületben működő – jogszerűen bejegyzett – társadalmi, egyházi szervezet, egyesület

 

 

A javaslatokat az önkormányzati rendelet, valamint a jelen levelem mellékletét képező nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani 2021. október 7. napján 1600 óráig kell benyújtani a Jogi és Pályázati Iroda (Budapest, Bakáts tér 14. II. em. 41.) részére.

 

Kérem, hogy amennyiben az elismerésre javaslatot tesznek, úgy a nyomtatványt pontosan, minden adatot (különös tekintettel a kitüntetésre jelölt – elhunyt személy esetén hozzátartozója – elérhetőségre, illetve tevékenységének bemutatására) kitöltve juttassák el részünkre.

 

Budapest, 2021. augusztus 31.

 

Tisztelettel

 

Baranyi Krisztina

                                                                                     polgármester

 

Javaslattételi nyomtatvány

Top