135/2020. (III.24.) számú önkormányzati határozat Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelöléséről
Top