266/2020. (VI.3.) számú önkormányzati határozat E. I. személyi térítési díjának elengedéséről
Top