Felhívás a „Pro Urbe Ferencváros” díj kitüntetésre vonatkozó javaslattételre

Tisztelt Ferencvárosi Polgárok!

 

Tájékoztatom, hogy a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (6) bekezdése alapján a
„Pro Facultate Ferencváros” díj a Pedagógus Nap alkalmával kerül átadásra.

 

A díj a kerület fiatalságának oktatása, nevelése terén – legalább 10 éven át – kimagasló teljesítményt nyújtó magánszemély részére adományozható.

 

Tájékoztatom, hogy a díj adományozására javaslatot tehet:

a) a polgármester

b) a kerületi önkormányzati óvodák, bölcsődék vezetői, és a Belső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott IX. kerületi székhellyel rendelkező köznevelési intézmény igazgatója, illetve a Belső-Pesti Tankerületi Központ igazgatója,

c) a kerületi önkormányzati óvodák, bölcsődék és a Belső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott IX. kerületi székhellyel rendelkező köznevelési intézmények szakmai, érdekképviseleti szervezetei,

d) legalább 100 ferencvárosi polgár

e) önkormányzati képviselői frakció.

 

A javaslatokat a rendelet valamint jelen levelem mellékletét képező nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani 2022. április 5-én 1600 óráig a Jogi és Pályázati Iroda (Budapest, Bakáts tér 14. II. em. 41.) részére.

 

Kérem, hogy a nyomtatványt – amennyiben erre lehetőségük van – pontosan, minden adatot (különös tekintettel a kitüntetésre jelölt – elhunyt személy esetén hozzátartozója – elérhetőségére, illetve tevékenységének a bemutatására) kitöltve juttassák el részünkre.

 

Budapest, 2022. március 10.

 

                                                                                  Tisztelettel

 

                                                                                                                      Baranyi Krisztina

                                                                                                                          polgármester

Javaslattételi nyomtatvány

Top