156/2020. (IV.9.) számú önkormányzati határozat önként vállalt feladat ellátásáról
Top