Tájékoztató az elektronikus ügyintézésre kötelezett Adózók részére

I.

Tisztelt Adózók! 

Az alábbiakban tájékoztatjuk Adózóinkat az e-önkormányzat portálról.

Az E-önkormányzat portál az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. Az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő települések – természetes személy és jogi személy – ügyfelei számára az E-önkormányzat portálon keresztül biztosítják ügyfeleik számára az elektronikus ügyintézéshez szükséges szolgáltatásokat. Az E-önkormányzat portál bárki számára elérhető, egyes funkciók szabadon használhatók, más funkciók azonban bejelentkezéshez kötöttek.

Bejelentkezés nélkül is igénybe vehető funkciók:

 • ÖNKORMÁNYZAT-KERESŐ: Itt választhatja ki azt a települést vagy önkormányzatot, amelynél ügyeit intézni kívánja.
 • Űrlapkitöltés beküldés nélkül (ÜGYINDÍTÁS): Bejelentkezés nélkül kikeresheti, megnyithatja és kitöltheti, lementheti gépére és kinyomtatva akár postán is beküldheti a kiválasztott önkormányzat által publikált űrlapot.

Bejelentkezés nélkül az űrlapot nem tudja elektronikusan beküldeni.

Bejelentkezéshez kötött (online) funkciók:

 • Elektronikus űrlap beküldése (ÜGYINDÍTÁS): Elektronikus űrlap kitöltésével és beküldésével ügyet indíthat a kiválasztott településnél. Az űrlapot kikeresheti, megnyithatja, kitöltheti és be is tudja küldeni.
 • Mentett űrlapok elérése és megnyitása (MENTETT ŰRLAPOK): A szolgáltatás használatával megnyithatók az elektronikus űrlapkitöltés során, még beküldés előtt Ön által mentett űrlapok.
 • ÜGYKÖVETÉS: Itt tájékozódhat a kiválasztott településnél folyamatban levő, elektronikusan indított ügyének ügyintézési állapotáról.
 • ADÓEGYENLEG-LEKÉRDEZÉS: A szolgáltatás használatával lehetősége van az Ön, vagy az Ön által képviselt adózó helyi adóegyenlegének lekérdezésére a kiválasztott önkormányzati adóhatóságnál.
 • ADÓBEVALLÁSI INFORMÁCIÓK: A szolgáltatás használatával lehetősége nyílik arra, hogy a kiválasztott önkormányzatnál befizetett adójának adóbevallásait lekérdezze.
 • FIZETÉSTÖRTÉNET: Az adott önkormányzatnál teljesített befizetéseiről tájékozódhat.
 • Saját önkormányzatok kezelése (SAJÁT ÖNKORMÁNYZATOK): Itt tekintheti meg és módosíthatja a kedvencnek, kiválasztottnak, illetve alapértelmezettnek jelölt önkormányzatok listáját.

Az E-önkormányzat portál az alábbi címek bármelyikén elérhető:
https://eonkormanyzat.gov.hu
https://e-onkormanyzat.gov.hu
https://ohp.asp.lgov.hu

Az e-önkormányzat portál használatáról az alábbi linken részletes leírást talál (felhasználói útmutató):
https://alkalmazaskozpont.asp.lgov.hu/sites/asp/files/2019-08/elugy_tajekoztato_a_portalrol_20190808.pdf


II.

Tisztelt elektronikus ügyintézésre kötelezett Adózók!

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017 (XII.28.) Korm.rendelet 22. § (2) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatjuk:

Az adóhatóság az adózó adószámlájának egyenlegéről, a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról, valamint a közösségi vámjog szerinti késedelmi kamatról elektronikus úton értesíti azt az adózót, aki (amely) bevallás benyújtására, illetve adatszolgáltatás teljesítésére elektronikus úton kötelezett, vagy választása szerint elektronikusan nyújtotta be a bevallását. Ezen adózóknak az adóhatóság az értesítési feltételek fennállása esetén a számlaegyenlegen túl elektronikus tájékoztatást küld az adószámla és a felszámított késedelmi pótlék elektronikus elérhetőségéről.

Az elektronikus számlaegyenleget az E-önkormányzat portálon keresztül kérheti le, amely az alábbi címek bármelyikén elérhető:
https://eonkormanyzat.gov.hu
https://e-onkormanyzat.gov.hu
https://ohp.asp.lgov.hu

A szolgáltatás használatának lehetőségei:

 • Az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adóegyenlegét.
 • A szolgáltatás keretén belül lehetőség nyílik a saját és képviselt adózó(k) adószámla kivonatának lekérdezésére is.

A szolgáltatás használatának lehetőségei:

 • Rendelkeznie kell KAÜ-regisztrációval, hogy be tudjon lépni a portálra, valamint igénybe vehesse a beküldéssel kapcsolatos elektronikus szolgáltatásokat.
 • A Rendelkezési Nyilvántartásban (RNY) ne legyen tiltva az Internetes ügyintézése, vagyis az „Internetes ügyintézés tiltása” értéke „NEM” legyen.
 • Az egyenleg-lekérdezés szolgáltatás csak bejelentkezést követően érhető el.
 • A lekérdezés előtt mindenképpen szükséges engedélyezni a böngészőben a felugró ablakok használatát, mert az Adószámla kivonat PDF-formátumban, felugró ablakként jelenik meg.
 • Képviselőként/meghatalmazottként történő lekérdezésnél az önkormányzathoz a képviselet/meghatalmazás bejelentése előzőleg, külön megtörtént.
 • A lekérdező személyes adatai az önkormányzat adó nyilvántartásában hibátlanul (a közhiteles nyilvántartásokkal megegyezően) szerepeljenek.

Az egyenleg-lekérdezés folyamata:

 • Jelentkezzen be az E-önkormányzat portálra.
 • Kattintson az ADÓEGYENLEG LEKÉRDEZÉS menüpontra.
 • Válassza ki az EGYENLEG TÍPUS-át (Egyszerű vagy Részletes).
 • Amennyiben saját adóegyenlegét szeretné lekérdezni, automatikusan betöltődik az adóazonosító jele. A háttérben a rendszer ellenőrzi és az önkormányzati Adó szakrendszerrel egyezteti személyes adatait az eljárási jogosultság igazolása érdekében. Érdemes ellenőriznie, hogy helyesen szerepel-e az adóazonosító jele a mezőben. Amennyiben az adóazonosító jel nem jelenik meg a mező kézzel tölthető.
 • Lekérdezheti képviseleti joggal felruházott személyként azon (természetes vagy jogi) személyek egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az önkormányzatnál jogosult eljárni. Amennyiben képviselt nevében történő egyenleg-lekérdezést szeretne indítani, meg kell adni természetes személy esetén a képviselt adóazonosító jelét, illetve cég, egyéni vállalkozás esetén az adószámát.
 • Kattintson a LEKÉRDEZÉS gombra.
 • Megjelenik az Adószámla kivonat.

Felhívjuk Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy amennyiben még nem jelentették be képviseleti/meghatalmazotti jogosultságukat Adóhatóságunkhoz, azt mielőbb tegyék meg, mert csak ennek megtörténtét, illetve az adóhatóság általi feldolgozását követően van lehetőség a nem saját adó folyószámla lekérdezésére (pl. cég nevében).

A meghatalmazást elektronikus úton, az cégkapun keresztül kell az Adóhatóságunk részére megküldeni vagy ÁNYK formanyomtavány, vagy az e-önkormányzat portálon található meghatalmazás formanyomtatvány beküldésével.

Az ÁNYK formanyomtatvány elektronikusan kitölthető és beküldhető verziója az alábbi címen található: www.ferencvaros.eado.hu oldalon a bal oldali menüben a „Helyi adóigazgatási ügyek / Elektronikus űrlapok” menüben a „Kérelem” fül alatt „Meghatalmazás képviseleti jog igazolásához” (BP09ADO meghatalmazas v1.1.jar).

Top