282/2020. (VI.3.) számú önkormányzati határozat S.M.K. személyi térítési díjának elengedéséről
Top