Rendelettervezet: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (….) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Top