MEGHÍVÓ a Városgazdálkodási Bizottság  2020. szeptember 9-én (szerda) 11.00 órakor tartandó rendes ülésére

MEGHÍVÓ

a Városgazdálkodási Bizottság

2020. szeptember 9-én (szerda) 11.00 órakor tartandó rendes ülésére

                                                                         

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. tanácsterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslatok:

 

1./ Alapítói döntések a FESZOFE Nonprofit Kft-vel kapcsolatban

a.) 2019. évi beszámoló

b.) 2020. évi üzleti terv

c.) FB ügyrend módosítása

156/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

156_20 156_20_M01

 

2./ Javaslat az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának jóváhagyására

160/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

160_20_M01 160_20_M02 160_20

 

3./ Az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)

136/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

136_20

 

4./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)

154/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

154_20

 

5./ GASZTRO PALETTA Kft. felülvizsgálati kérelme a VB 155/2020 (VII.29.) számú és a VB 156/2020 (VII.29.) számú döntések ellen

163/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

163_20 163_20_M01

 

6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetését érintő egyes döntések meghozatala

132/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

132_20

 

7./ Döntés az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás módosítása tárgyában

134/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

134_20 134_20 melléklet

 

8./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utca területére

Sz-175/2020., Sz-184/2020. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Sz_175_20 Sz_184_20

 

9./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek díszburkolatos területekre kiszolgálási idő meghatározásával

Sz-185/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Sz_185_20

 

10./ Vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (napernyőtalp) tárolására irányuló közterület-használati kérelem

Sz-186/2020., Sz-198/2020 sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Sz_186_20 Sz_198_20

 

11./ Egyéb –nem vendéglátó-terasz kialakítására vonatkozó- közterület-használat a Ráday utca területén

Sz-187/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Sz_187_20_M01 Sz_187_20

 

12./ Határozat módosítás

Sz-188-192/2020. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Sz_188_20 Sz_189_20 Sz_190_20 Sz_191_20 Sz_192_20

 

13./ Díjcsökkentés iránti kérelem

Sz-193/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Sz_193_20 Sz_193_20_M01

 

14./ 2020. évi pályázat kiírása fenyőfa árusításra

Sz-194/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Sz_194_20

 

15./ Pályázat kiírása a Ráday és Tompa utcában 2021. évben kialakítandó vendéglátó teraszokra

Sz-195/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Sz_195_20

 

16./ A Csiki-Dobos Kft. üzemeltetésében lévő Budapest IX., Lónyay u. 39/A. sz. alatti, „NINE PUB” elnevezésű vendéglátó üzlet állandó éjszakai nyitvatartás engedélyezése iránti kérelme {zárt ülés}

Sz-196/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

Zárt előterjesztés

 

Budapest, 2020. szeptember 3.

 

Szilágyi Zsolt s.k.

elnök

Top