MEGHÍVÓ az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottságának 2020. szeptember 9-én (szerdán) 13.00 órakor tartandó rendes ülésére

MEGHÍVÓ

az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottságának

2020. szeptember 9-én (szerdán) 13.00 órakor tartandó rendes ülésére

 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. 1. emeleti ülésterem

  

Napirendi javaslat:

 

1./ A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói munkakör ellátására vonatkozó pályázatok elbírálása, Alapító okirat módosítása

155/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Zárt előterjesztés

 

2./ Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának intézményvezetőjének felmentési kérelme, valamint javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóság intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírására, és a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása

159/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Zárt előterjesztés

 

3./ Javaslat az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának jóváhagyására

160/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

160_20 160_20_M02 160_20_M01

 

4./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására (I. forduló)

146/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

146_20

 

5./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (II. forduló)

130/2/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

130_2_20

 

6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetését érintő egyes döntések meghozatala

132/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

132_20

 

7./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye

Sz-183/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Zárt előterjesztés

 

8./ Ferencváros Sportjáért” díj adományozása {zárt ülés}

Sz-208/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, Torzsa Sándor elnök

Zárt előterjesztés

 

9./ Személyi térítési díjak elengedése iránti kérelmek {zárt ülés}

Sz-205/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Zárt előterjesztés

 

Budapest, 2020. szeptember 3.

 

Torzsa Sándor s. k.

elnök

 

Top