Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2023. (…) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Top