Budapest Főváros IX. kerületi Önkormányzat rendeletei

Budapest Főváros IX. kerületi Önkormányzat Főépítészi Iroda rendeletei, szabályzatai

Budapest Főváros IX. kerületi Önkormányzat határozatai

  • Határozatok

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képző közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról.

  • Veszélyhelyzet alatt hozott döntések

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelete a ferencvárosi kitüntetésék alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2011. (VII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.

  • Veszélyhelyzet alatt hozott döntések

617/2020. (XI.26.) számú önkormányzati határozat a ferencvárosi egészségügyi alapellátási körzeteket működtető egészségügyi szolgáltatókkal kötött feladatellátási szerződések 2. sz. mellékletének módosításáról.

  • Határozatok
  • Veszélyhelyzet alatt hozott döntések

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelete a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.

  • Veszélyhelyzet alatt hozott döntések

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelete a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.

  • Veszélyhelyzet alatt hozott döntések

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2015. (IV. 28.) rendeletének módosításáról.

  • Veszélyhelyzet alatt hozott döntések

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről.

  • Veszélyhelyzet alatt hozott döntések