Rendelettervezet: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2023. (…) önkormányzati rendelete a CT diagnosztikai szolgáltatás költségeinek átvállalásáról
Top