257/2020. (VI.3.) számú önkormányzati határozat S.T. személyi térítési díjának elengedéséről
Top