251/2020. (VI.2.) számú önkormányzati határozat ………. Sz.É. személyi térítési díjának elengedéséről
Top