Rendelettervezet: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022 (…) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 31/2014 (XI.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Top