HIRDETMÉNY: Biztonsági jelentés közzétételéről

HIRDETMÉNY

Biztonsági jelentés közzétételéről

Tisztelt Ferencvárosi Lakosok!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) vonatkozó rendelkezései alapján, a

Vinyl Vegyipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) Székhelye: 1097 Budapest, Illatos út 19-23. székhelyével azonos című telephelye mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemnek minősülő telephelyre vonatkozó katasztrófavédelmi engedély megadásával kapcsolatos eljárás során a lakosság és az érintet nyilvánosság számára észrevétel véleménynyilvánítás érdekében biztonsági jelentés elérhető

A veszélyes tevékenység rövid leírása  a  biztonsági jelentés védendő adatokat nem tartalmazó változata 1. pontjaiban foglaltak szerint:

„A Vinyl Vegyipari Kft. budapesti telephelyén végzett tevékenysége három csoportba sorolható.

Legnagyobb volumenű veszélyes anyaga  a cseppfolyós klór, melynek importjával, vasúti kocsiból való lefejtésével, tárolásával, kiszerelésével, forgalmazásával, valamint üzemi felhasználáshoz elpárologtatott klór gáz szolgáltatásával foglalkozik.

2013 folyamán készült el a Vinyl Vegyipari Kft. Jódüzeme, melyben szakaszos üzemben perjódsavat, perjodátokat,  paraperjodátot vagy jódot, illetve metil-jodidot  állítanak elő.

Bérelt, illetve a cégcsoport tulajdonában lévő raktárakban egyéb vegyianyag raktározást, azok forgalmazását végzi, ezek körében a Jódüzem alap- és segédanyagain kívül más, a Rendelet hatálya alá nem tartozó és veszélyes vegyianyagok is előfordulhatnak”

 

A biztonsági jelentés megtekinthető elektronikus formában a kerület honlapján (www.ferencvaros.hu), illetve 2023. október 17. –től 2023. november 08. –ig személyesen a Polgármesteri Hivatal Közszolgáltatási Iroda Ügyfélszolgálati és Igazgatási Csoport ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében. (1092 Budapest, Bakáts tér 14. fsz.)

Abban az esetben, ha a biztonsági jelentéssel kapcsolatban észrevételük van, azt írásban a fent megjelölt ügyfélszolgálati irodán, vagy postai úton, Ferencváros címzetes főjegyzőjének címzett, 2023.  november 09. – ig érkezett levélben tehetik meg.

Az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje 70 nap a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 26.§ (1a) bekezdése értelmében.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú iparbiztonsági hatóság a benyújtott dokumentáció, illetve az esetleges hiánypótlás során tett kiegészítések és a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján határozatban feltételes vagy feltétel nélküli engedélyt ad Üzemeltetőnek a veszélyes tevékenység végzése vonatkozásában, vagy a benyújtott katasztrófavédelmi engedély iránti kérelmét elutasítja, amennyiben a jogszabályban foglalt kritériumok nem teljesülnek.

A Rendelet 10. melléklet 6. e) pontja értelmében a hatóság elérhetősége, kapcsolattartási adatai:

kapcsolattartó:

Veres Zoltán tű. hadnagy

ügyintéző

elérhetősége:

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály

1081 Budapest, Dologház u. 1.

telefon:

06-1/459-2300/925-13

Zoltán.Veres@katved.gov.hu

 

Budapest, 2023. október 16.

Baranyi Krisztina

polgármester

 

Vinyl hirdetmény 2023.10.17

Vinyl_BJ_kivonat_10_2023

 

 

 

 

 

 

 

Top