253/2020. (VI.3.) számú önkormányzati határozat M.L. személyi térítési díjának elengedéséről
Top