273/2020. (VI.3.) számú önkormányzati határozat L. J. személyi térítési díjának elengedéséről
Top