284/2020. (VI.3.) számú önkormányzati határozat S.K.Zs. személyi térítési díjának elengedéséről
Top