176/2020. (IV.30.) számú önkormányzati határozat S K személyi térítési díjának elengedéséről