MEGHÍVÓ a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának 2020. október 7-én (szerda) 15.00 órakor tartandó rendes ülésére

MEGHÍVÓ

a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának 2020. október 7-én (szerda) 15.00 órakor tartandó rendes ülésére

                                                                     

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. tanácsterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslatok:

 

1./ Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ügyrendjének módosítása

Sz-219/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Takács Krisztián elnök

Sz_219_20

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

180/2020., 180/2/2020. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

180_20; 180_2_20; 180_20_M01; 180_20_M02

 

3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (II. forduló)

130/2/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

130_2_20; 130_2_20_M01; 130_3_20

 

4./ Parkolási közszolgáltatási szerződés

181/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

181_20; 181_20_M01

 

5./ A Liliput Nonprofit Kft. és az Európai Beruházási és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány szerződéseinek felülvizsgálata

182/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

182_20; 182_20_M01

 

6./ Média cég alapítása

141/3/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

141_3_20; 141_3_20_M01

 

7./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése

Sz-247/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Zárt előterjesztés

 

8./ Lakások bérbeadása a Lakásrendelet 4. § (6) bekezdése a) pontja alapján

Sz-244/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Zárt előterjesztés

 

9./ Lakások bérbeadása a Lakásrendelet 4. § (6) bekezdése c) pontja alapján

Sz-245/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Zárt előterjesztés

 

10./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4.§ (6) bekezdésének c) pontja alapján

Sz-246/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Zárt előterjesztés

 

11./ Lakás bérleti jogról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében

Sz-242/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Zárt előterjesztés

 

12./ A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság GKB 169/2020. (VII.29.) sz. határozatának visszavonása

Sz-243/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Sz_243_20

 

13./ Javaslat a Budapest IX. kerület Rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő rendőr elhelyezésére

Sz-249/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Zárt előterjesztés

 

14./ Lakásbérlet megszüntetése közös megegyezéssel, cserelakás bérbe adása mellett

Sz-241/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Zárt előterjesztés

 

15./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye

Sz-240/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Zárt előterjesztés

 

Tájékoztatók:

1./ Tájékoztató az GKB 2020. évi határozatainak végrehajtásáról

Sz-236/2020. sz. előterjesztés

(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Takács Krisztián elnök

 

2./ Tájékoztató a parkolási bevételek alakulásáról 2020. IX. hónapban

176/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Pataki Márton FEVIX Zrt. vezérigazgatója

176_20

 

Budapest, 2020. október 1.

 

Takács Krisztián s.k.

elnök

Top