Felhívás a „Humanitas Ferencváros” díj kitüntetésre vonatkozó javaslattételre

Tisztelt Ferencvárosi Polgárok!

 

Tájékoztatom, hogy a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdése alapján a „Humanitas Ferencváros” díj a Szociális Munka Napja (november 12.) alkalmával kerül átadásra.

A díj a kerület szociális ellátása területén – legalább 10 éven át – végzett kiemelkedő tevékenységet végző magánszemély részére adományozható.

Tájékoztatom, hogy a díj adományozására javaslatot tehet:

a) a polgármester

b) a kerületi önkormányzati intézmények vezetői,

c) a kerületi önkormányzati intézmények szakmai, érdekképviseleti szervezetei,

d) legalább 100 ferencvárosi polgár

e) önkormányzati képviselői frakció

 

A javaslatokat a rendelet valamint jelen levelem mellékletét képező nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani 2023. szeptember 13-án 1600 óráig a Jogi és Pályázati Iroda (Budapest, Bakáts tér 14. II. em. 41.) részére.

 

Kérem, hogy amennyiben az elismerésre javaslatot tesznek, úgy a nyomtatványt pontosan, minden adatot (különös tekintettel a kitüntetésre jelölt – elhunyt személy esetén hozzátartozója – elérhetőségére, illetve tevékenységének bemutatására) kitöltve juttassák el részünkre.

 

Budapest, 2023. július 17.

Tisztelettel

Baranyi Krisztina

     polgármester

 

Javaslattételi nyomtatvány

Top