279/2020. (VI.3.) számú önkormányzati határozat P.E. személyi térítési díjának elengedéséről
Top