Felhívás a „Pro Urbe Ferencváros” díj kitüntetésre vonatkozó javaslattételre

Tisztelt Ferencvárosi Polgárok!

Tájékoztatom, hogy a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet (önkormányzati rendelet) 3. § (7) bekezdése alapján a „Pro Urbe Ferencváros” díj minden év december 4-én, a kerület alapításának napja alkalmából tartandó díszünnepség keretében kerül átadásra.

A „Pro Urbe Ferencváros” díja azon magánszemélynek, szervezetnek, közösségnek adományozható, aki/amely Ferencvárosért, a kerület környezetének építéséért, alakításáért, értékének megőrzése érdekében kimagasló, egyedi alkotó tevékenységet folytatott, maradandót alkotott.

Tájékoztatom, hogy a díj adományozására javaslatot tehet:

a) legalább 5 helyi önkormányzati képviselő,

b) önkormányzati képviselői frakció,

c) legalább 100 ferencvárosi polgár,

d) a polgármester.

A javaslatokat az önkormányzati rendelet, valamint a jelen levelem mellékletét képező nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani 2022. október 5. napján 1600 óráig kell benyújtani a Jogi és Pályázati Iroda (Budapest, Bakáts tér 14. II. em. 41.) részére.

Kérem, hogy amennyiben az elismerésre javaslatot tesznek, úgy a nyomtatványt pontosan, minden adatot (különös tekintettel a kitüntetésre jelölt – elhunyt személy esetén hozzátartozója – elérhetőségre, illetve tevékenységének bemutatására) kitöltve juttassák el részünkre.

Budapest, 2022. szeptember 2.

Tisztelettel

Baranyi Krisztina

polgármester

Melléklet

Top